Install icon Yahoo! Messenger

Untuk cara membuat / install icon Yahoo Messenger ke dalam blogger page anda seperti contoh dari pada gambar di bawah ini anda hanya meletakan idd yahoo messenger anda 

<a href="ymsgr:sendIM?YOURID"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=YOURID&m=g&t=2" border="0">

Note!!
A. Tukarkan yang berwarna tersbut YOURID dengan idd yahoo messenger anda
B. Pada angka yang berwarna biru anda boleh mengubahnya dari stile ( model 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 ...ctc.)

Share this:

Komentar Facebook: